Stichting Het Rekerhuis

"Onbeperkt denken in mogelijkheden"
 

Welkom bij Stichting Het Rekerhuis! 

“Onbeperkt denken in mogelijkheden”

 

Dit uniek kleinschalig woon-zorgproject voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking is gelegen in Alkmaar, langs de Westfriese Omringdijk, waar de Rekere stroomt aan de hiernaast gelegen Rekerdijk.

Stichting “Het Rekerhuis” is een  woon – zorginstelling welke zich onderscheidt door zijn kleinschaligheid. Communicatie met ouder/voogd kan rechtstreeks plaatsvinden, waardoor aanpassingen in behoefte van bewoners snel gerealiseerd kan worden. Deze situatie wordt bereikt door zijn onafhankelijke karakter en maakt dus geen deel uit van een rechtlijnig en groots opererende instelling.

Deze prachtige locatie, op 3000 m2 grond, gekenmerkt door veel groen, is reeds 35 jaar in het bezit van de familie Jong, die ook aangeeft deze combinatie van maatschappelijke participatie en het in stand houden van het familiehuis in Alkmaar uniek te vinden.


Ligging:

Het is een fantastische locatie, optimaal geografisch gelegen ten opzichte van Medisch Centrum, winkelcentrum, De Rekerhout en wijkcentrum Rekere 2.0, waarbij de familie Jong zich kan voorstellen dat een maatschappelijke samenwerking zou kunnen ontstaan met laatste twee genoemde, aangezien deze zich op loopafstand begeven. Zelfs de binnenstad van Alkmaar ligt op 8 minuten fietsen. 


Bouw:

Na een grondige verbouwing door bouwbedrijf De Geus, heeft Stichting Het Rekerhuis op 1 november 2016 haar deuren geopend. Hierdoor is plaats ontstaan voor 8 permanente bewoners. Tevens is er een compleet nieuw gebouw geplaatst waarin de dagbesteding plaatsvindt. Op de eerste verdieping hiervan zijn 2 logeerkamers gerealiseerd. 


ANBI status Stichting  Het Rekerhuis:

Stichting Het Rekerhuis is door de belastingdienst beoordeeld als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is een weerspiegeling van de transparantie en betrouwbaarheid van een stichting. Verder betekent dit voor u dat uw giften aan Stichting Het Rekerhuis aftrekbaar zijn van de belasting.

 

Bestuur:

VOORZITTER                              SECRETARIS                                     PENNINGMEESTER

De heer Jan Jong                                           Mevrouw Kirsten Dielemans                                   De heer Herman Vogelzang

In functie: 08-03-2016                                    In functie: 08-03-2016                                              In functie: 08-03-2016


Volgens artikel 3, lid 5 van de statuten van de Stichting ontvangen de bestuurders geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden


Onderstaand treft u de begroting en  het beleidsplan van Stichting Het Rekerhuis, hierin treft u onder andere onze visie en doelstellingen: